Privacy

H.O.O.F. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy geven wij informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te bewaken en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. H.O.O.F. verklaart hierbij dat deze persoonsgegevens volgens de wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming veilig gewaarborgd zijn en alleen worden toegepast voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verkregen.

Wij vragen om uw toestemming om deze persoonsgegevens te mogen verwerken. Wij slaan uw persoonsgegevens altijd op achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord. We gebruiken computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem zijn ingesteld om automatische updates op te halen en te installeren.

Bij H.O.O.F. hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de persoonsgegevens van de praktijk.

Indien we uw persoonsgegevens willen delen aan derden, zoals bijvoorbeeld andere zorgverleners, collega’s of artsen, dan vragen wij uw nadrukkelijke toestemming hiervoor en alleen in het geval dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor deze verstrekt zijn. Wij verzenden dit via beveiligde systemen.

Indien iemand jonger is dan 16 jaar en zich aanmeldt in onze praktijk, zijn wij verplicht schriftelijke toestemming te vragen aan ouder/verzorgers om betreffende persoonsgegevens te mogen verwerken.

Indien wij iemand willen inzetten voor digitale marketing, zoals bijvoorbeeld op onze Facebookpagina, vragen wij altijd vooraf hiervoor toestemming.

Als u vragen en/of opmerkingen heeft t.a.v. ons Policy Beleid, neem dan contact op met Grace de Boer-Lemmers. U kunt ons mailen via: info@hoof-fysio.nl of stuur een bericht via onze contactpagina.

hoof-fysio-nl-cybersecurity